Warning: simplexml_load_file(http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.com.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml" in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.com.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Warning: simplexml_load_file(http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml) [function.simplexml-load-file]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.com.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Warning: simplexml_load_file() [function.simplexml-load-file]: I/O warning : failed to load external entity "http://www.crm-metal.tc-host.pl/frontend.php/api/cennikSzlachetne.xml" in /home/ultimatu/domains/ceny-platyny.com.pl/public_html/www/includes/cennik.class.php on line 157

Regulamin

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

www.ceny-platyny.com.pl

 

Ceny-platyny.com.pl to serwis należący do firmy Kolor Metal Elektro Sp. z o. o. mieszczącej się w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 7. Można znaleźć go w internecie pod adresem www. Ceny-platyny.com.pl.

 

 

Podstawowe reguły obowiązujące użytkowników serwisu Ceny-platyny.com.pl

 

1. Korzystanie z serwisu dozwolone jest jedynie wobec osób pełnoletnich, mających więcej niż 18 lat, będących jednocześnie właścicielami wszystkich nadsyłanych przez siebie przedmiotów.

 

2. Aby Klient mógł przesłać swoje przedmioty do wyceny, powinien najpierw skontaktować się z osobą prowadzącą serwis Ceny-platyny.com.pl.

 

3. Do nawiązania kontaktu z serwisem konieczne jest skorzystanie ze specjalnego formularza, który znajduje się w serwisie Ceny-platyny.com.pl. Następnym etapem jest odpowiedź ze strony serwisu, która przychodzi na adres e-mail podany przez Klienta w wypełnianej na początku aplikacji.

 

4. Każdy Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, które podaje do informacji serwisu Ceny-platyny.com.pl. Są one konieczne dla dokonania wyceny, złożenia oferty zawarcia umowy lub zawiązania tej umowy.

 

5. Z wysyłką przedmiotów związane jest oświadczenie potwierdzające, że platyna jest własnością Klienta, który może nią swobodnie dysponować, a żadna inna osoba nie rości sobie wobec niej praw.

 

6. Przedmioty zostaną wycenione według stawek, które obowiązywały w znajdującym się na stronie serwisu cenniku w dniu nadesłania formularza przez Klienta.

 

7. Istnieje możliwość zmiany cen platyny przez serwis Ceny-platyny.com.pl. Dojdzie do tego jednak tylko w przypadku, w którym w czasie między zamówieniem kuriera a wyceną przesyłki dojedzie do ich bardzo dużego spadku. Poinformowany o takiej sytuacji Klient sam podejmuje decyzję o tym, czy kontynuować współpracę z serwisem.

 

 

Szczegóły dotyczące przesyłania przedmiotów

 

1. Serwis kontaktuje się z osobami, które nadesłały swoje zgłoszenie za pośrednictwem internetu. Wykorzystuje do tego celu adres e-mail, który podany został w formularzu aplikacyjnym. Wiadomość ta ma na celu poinformowanie o kwestiach związanych z przekazaniem przesyłki kurierowi.

 

2. Do 1500 zł ubezpieczona jest każda przesyłka, która transportowana jest do serwisu.

 

3. Przed przyjazdem kuriera Klient powinien wydrukować nadesłaną mu przez serwis Ceny-platyny.com.pl etykietę przewozową. Jeżeli tego nie robi, jego obowiązkiem jest zadbanie o wypełnienie blankietu przewozowego, wykorzystując przy tym informacje otrzymane od serwisu.

 

4. W ewentualnym utraceniu lub zniszczeniu podczas transportu przedmiotów wysyłanych prze Klienta nie ma żadnej winy serwisu Ceny-paltyny.com.pl

 

5. Do obowiązków Klienta należy zapakowanie wszystkich wysyłanych przedmiotów w sposób zgodny ze wskazówkami kuriera, a także bezbłędne wypełnienie dokumentów potrzebnych do przewozu.

 

 

Opis przedmiotu wyceny

 

1. Serwis Ceny-platyny.com.pl przyjmuje tylko przedmioty zrobione z platyny, które można nadsyłać w dowolnych ilościach.

 

2. Serwis Ceny-platyny.com.pl nie skupuje żadnych ozdób, które znajdują się w platynowej biżuterii. Jeżeli elementy takie jak na przykład kamienie znajduje się w nadesłanych przedmiotach, zostają one usunięte i zniszczone. Jeżeli Klient dostarczy takie rzeczy, zostanie powiadomiony o procedurach, przewidywanych w momencie ich pojawienia się. Od momentu otrzymania na adres e-mail takiej wiadomości ma 7 dni, na odpowiedzenie na nią. Jeżeli tego nie zrobi serwis uzna, że zgoda została wyrażona w sposób dorozumiany.

 

3. Wycena, którą przeprowadzają zatrudnieni specjaliści jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży.

 

4. Do przesłania oferty serwis Ceny-platyny.com.pl wykorzysta adres e-mail, który klient podał w formularzu aplikacyjnym.

 

 

Szczegóły dotyczące zawarcia umowy

 

1. Umowa zostaje zawarta dzięki zaakceptowaniu przez Klienta oferty serwisu Ceny-platyny.pl. Klient robi to korzystając z poczty elektronicznej. Musi on podać numer swojego rachunku bankowego albo inne dane, które umożliwią przekazanie pieniędzy.

 

2. Istnieje możliwość zawarcia umowy w sposób dorozumiany. Dochodzi do tego, jeżeli w ciągu 7 dni od przedstawienia oferty, Klient nie kontaktuje się z serwisem Ceny-platyny.com.pl w celu jej potwierdzenia lub odrzucenia.

 

 

Szczegóły związane z przeprowadzeniem płatności

 

1. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, płatność zostanie przekazana przez serwis Ceny-platyny.com.pl na konto Klienta lub przez przekaz pocztowy w ciągu 3 dni od jej zawiązania.

 

 

Szczegóły postępowania w przypadku zwrotu przedmiotów

 

1. Jeżeli Klient nie decyduje się na przyjęcie przedstawionej mu oferty, serwis Ceny-platyny.com.pl zobowiązuje się do ich zwrotu. Wykorzystywana jest w tym celu przesyłka kurierska, z którą płaci Klient.

 

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych przez serwis badań, okaże się, że przedmioty nie są platynowe albo pojawił się błąd w przypadku podanej próby, wszystkie rzeczy zostaną odesłane, a za przesyłkę zapłaci Klient.

 

3. Przesyłka zostanie nadana w czasie 3 dni od otrzymania powiadomienia o idrzuceniu oferty przez właściciela przedmiotów.

 

 

Szczegóły dotyczące warunków odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

1. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej na odstąpienie od umowy ma czas w trakcie 10 dni od wpłynięcia na jej konto wyznaczonej sumy pieniędzy.

 

2. Odstąpienie od umowy przez Klienta będzie respektowane prze serwis Ceny-platyny.com.pl, jeżeli w ciągu 10 dni od otrzymania zapłaty za sprzedane rzeczy, odda on na konto serwisu wypłaconą mu wcześniej należność.

 

3. Serwis nada sprzedane przez Klienta przedmioty paczką kurierską najpóźniej 3 dnia od wpłynięcia na konto serwisu ustalonej wcześniej kwoty pieniędzy.

 

4. Rzeczy wysłane będą na adres, który zadeklarował Klient w momencie przekazywania ich do wyceny.

 

 

Szczegóły dotyczące warunków odstąpienia od umowy przez serwis Ceny-platyny.com.pl

 

1. Odstąpienie od umowy przez serwis Ceny-platyny.com.pl jest możliwe, jeżeli po zawarciu umowy odkryte zostały jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne. Na przekazane przedmioty Klient udziela serwisowi Ceny-platyny.com.pl 36-miesięcznej rękojmi za wady prawne/

 

2. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy przez serwis Ceny-platyny.com.pl nie dokonano wpłaty na rzecz Klienta, serwis przesyła mu oświadczenie, w którym powiadamia o odstąpieniu od umowy, a także wszystkie nadesłane przez niego przedmioty.

 

3. Jeżeli płatność na konto Klienta została wykonana przed odstąpieniem od umowy przez serwis Ceny-platyny.com.pl, Klient musi oddać przekazane mu pieniądze, przelewając je na rachunek osoby kierującej serwisem w ciągu 3 dni roboczych od kiedy otrzyma informację o odstąpieniu od umowy.

 

4. Serwis Ceny-platyny.com.pl zatrzymuje przedmioty należące do Klienta, do czasu aż ten nie zwróci odpowiedniej kwoty pieniędzy. Działania takie podejmuje się celem zabezpieczenia żądania o zwrot płatności. Zabezpieczenie to może być odebrane również w trybie egzekucji sądowej.

 

5. Serwis Ceny-platyny.com.pl może skierować sprawę do sądu, jeżeli Klient nie chce oddać otrzymanych wcześniej pieniędzy.

 

6. Serwis Ceny-platyny.com.pl ma możliwość pozbycia się żądań na rzecz innych osób.